Natuurlijk-Doetie

Ingeschreven bij de K.v.K onder nr.77618238

Ziet in dat de privacy van alle gebruikers van deze site onder alle omstandigheden beschermd moet worden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft ten alle tijden vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit ter beschikking stellen aan andere partijen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Wanneer u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, aflever- en e-mailadres nodig om uw bestelling uit te kunnen voeren. Wij vragen u tevens om een telefoonnummer in te voeren zodat wij contact met u kunnen opnemen. Wanneer er onduidelijkheden zijn met betrekking tot de door u geplaatste bestelling of als het door u bestelde workshop of product niet voorradig is.

Natuurlijk-Doetie doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen.

De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Natuurlijk-Doetie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Natuurlijk-Doetie per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Natuurlijk-Doetie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Hopende hiermee u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Doetie Ozinga